side-menu
Regulament campanie Kit de Solidaritate

Regulament campanie Kit de Solidaritate


 

KIT DE SOLIDARITATE 

Perioada campaniei: 13.04.2020 - 27.04.2020

REGULAMENT CAMPANIE 

1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul campaniei este Asociația Artvinium Wine Club, asociație non-profit, cu sediul în Cluj-Napoca, str Vânătorului nr 26-30, cod fiscal 29001292, număr de înregistrare 10082/2011, reprezentată legal de Ioana Micu  în calitate de Președinte.

2. DURATA CAMPANIEI 

2.1. Campania este organizată exclusiv online pe pagina de facebook / Instagram https://www.facebook.com/wine.up.fair.transylvania/ și pe site-ul www.wineup.ro

Data de pornire a campaniei este 13.04.2020, data de finalizare a campaniei este 27.04.2020.

Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi sau micșora perioada de desfășurare a campaniei pe parcursul derulării acesteia, înștiințarea referitoare la încetarea sau modificarea campaniei va fi afișată de Organizator pe pagina de facebook / instagram https://www.facebook.com/wine.up.fair.transylvania/ și pe site-ul www.wineup.ro, .

2.2. Campania va fi organizată pe întreg teritoriul României, exclusiv prin intermediul paginii oficiale de Facebook/Instagram și a site-ului www.wineup.ro, toate aparținând Organizatorului.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Pentru a putea participa la campanie, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți anterior datei de înscriere;

b) să dețină un cont de mail activ prin intermediul căruia să se poate realiza comunicare cu Organizatorul;

c) să achiziționeze un Kit de Solidaritate de pe site-ul www.wineup.ro, prin donarea a minimum 100 lei, donarea se face online prin transfer bancar. Validarea donației și expedierea coletului se va face la încasarea sumei în contul Organizatorului.

3.2. Nu există limitări ale participării în ceea ce privește angajații, partenerii și  colaboratorii Asociației Artvinium Wine Club la campania de strângere de fonduri. 

3.3. Un participant se poate înscrie în campanie de câte ori dorește . 

3.4. Organizatorul își rezerva dreptul de a anula înscrierea oricărui participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe.

4. MODUL DE DESFĂȘURARE

4.1. Campania  se desfășoară doar online, pe pagina de Facebook / Instagram “Wine Up Fair in Transylvania și pe site-ul www.wineup.ro 

4.2. Pentru a se putea înscrie, participanții trebuie să aibă un cont de email propriu și activ pe care să se realizeze comunicare cu Organizatorul.

4.3. Participanții vor alege Kit-ul de Solidaritate pe care îl doresc de pe pagina dedicată pe site-ul www.wineup.ro, vor dona minim 100 de lei în contul Asociației Artvinium Wine Club, cont deschis la Banca Transilvania RO95BTRL06701205L33441XX. Kit-ul va conține: un pahar de degustare Wine Up, un tirbușon WineUp, o sticlă de vin conform alegerii făcute pe site, un link de descărcare a ghidului de degustare WineUp Fair in Transylvania.

4.4. Livrarea Kit-ului de solidaritate se va face prin curier, donația de 100 de lei nu acoperă costul livrării la domiciliu, cost pe care îl va suporta  donatorul.

4.5. Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord cu procesarea datelor cu caracter personal pentru a intra în posesia Kit-ului de solidaritatea ales.

4.6. Utilizatorii care nu îndeplinesc condițiile de înscriere și participare menționate în Regulament nu vor fi admiși în campanie.

4.7. Organizatorul își rezerva dreptul de a valida datele cu care s-au înscris participanții și de a-i elimina, sau de a anula alegerea făcută pe facebook / instagram, a participanților care nu virează în contul Asociației suma aferentă de 100 de lei în primele 48 de ore de la solicitarea de pe site.  De asemenea Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina solicitările suspecte de fraudă sau participanții care s-au înscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizori. 

4.8. Vor fi validate doar solicitările a căror plată se va confirma în contul Organizatorului în primele 48 de ore de la plasarea solicitării pe pagina www.wineup.ro. 

5. DESCRIEREA KIT-URILOR DE SOLIDARITATE DISPONIBILE.  

5.1. Toate kiturile au în componență: pahar de vin, tirbușon, cod de descărcarea ghid de degustare, sticlă de vin. 

5.2. Participanții pot alege una dintre sticlele de vin donate de către cramele partenere: 

Crama Lechburg: Il firzzante Alb 6 sticle , Il frizzante Rose 6 sticle 

Gama Tarla: Tarla 101 Rose 12 sticle 

Crama Liliac: Nectar of Transylvania 12 sticle 

Produse Moldovenești: Chateau Vartely Spumant 3 sticle, Individo Rară neagră & Malbec & Syrah 3 sticle , Taraboste Roșu 3 sticle , Taraboste Chardonnay 3 sticle. 

5.3. Numărul de sticle este limitat, solicitările vor fi validate în ordinea în care sunt plasate pe site. 

6. LIVRAREA

6.1. Livrarea Kit-ului de solidaritate se va realiza, după validarea plății. 

6.2. Costul livrării nu este inclus în suma donată, astfel că participanții vor trebui să achite livrarea coletului la recepția acestuia. 

6.3. Participantul trebuie să furnizeze în comunicarea cu Organizatorul, o adresă de livrare validă, precum și date de contact valide, astfel încât livrarea bunurilor selectate să se poată realiza. 

7. CONDIȚII  DE VALIDARE A SOLICITĂRILOR

7.1. Pentru a fi validată donația și a se realiza livrarea, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în secțiunile anterioare ale Regulamentului. 

7.2.. Din dorința de a nu prejudicia nicio persoana care dorește să participe la prezenta campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări în ceea ce privește corecta participare.

7.3.. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că există participanți care încearcă sau au încercat să fraudeze procesul de înscriere, Organizatorul poate sa le restricționeze participarea la campanie pe toata durata acesteia și/sau sa le șteargă solicitarea.

8. UTILIZAREA SUMELOR DONATE

8.1.Sumele donate vor fi virate către campania de strângere de fonduri “Un singur Cluj”, cu scopul de susține lupta împotriva Covid 19. 

8.2. Modalitatea de utilizarea a sumelor virate de către Asociație  către campania “Un singur Cluj”, este responsabilitatea organizatorilor campaniei “Un Singur Cluj”.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care dorește sa se înscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în campanie în perioada de desfășurare a acesteia.

9.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care participantul își pierde dreptul de a utiliza serviciile de mail pe durata concursului . În acest caz, participarea acestuia va fi invalidată.

9.3. Organizatorul nu este responsabil dacă participantul nu furnizează date de contact și de livrare valide.

9.4. Organizatorul nu este responsabil dacă livrarea nu este asigurată în condiții optime, acest aspect cade în sarcina companiei care va realiza livrarea. 

10. TAXE ȘI IMPOZITE

10.1. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor de livrarea.

11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putand fi consultat pe site-ul www.wineup.ro 

11.2. Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să fie stocate într-o bază de date la care vor avea acces Organizatorul și dezvoltatorul aplicației, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitățile desfășurate de Asociația Artvinium Wine Club și partenerii săi în legătură cu organizarea prezentei campanii, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Datele participanților vor fi stocate pe o perioadă care să permită desfășurarea în bune condiții a campaniei, iar după expirarea acestei perioade, în măsura în care Organizatorul are obligația legală de stocare, pentru perioada prevăzută de lege.

11.3. Conform prevederilor legale, participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată acestuia.

11.4. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu GDPR, respectiv:

1) Dreptul de acces la datele prelucrate;

2) Dreptul la rectificarea datelor;

3) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);

4) Dreptul la restricționarea prelucrării;

5) Dreptul la portabilitatea datelor;

6) Dreptul de opoziție;

7) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,

8) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;

9) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în campanie exclusiv în scopul identificării, validării și livrării produselor selectate din campanie. 

12. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

12.1. Organizatorul este exonerat de răspundere în caz de forța majoră sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

12.2. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice situație ce ar putea rezulta din folosirea de către o alta persoana decât participantul a datelor sale de identificare, a numărului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului sau Facebook.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prin înscrierea în campania ” Kit-ul de solidaritate” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

13.2. Asociația Artvinium Wine Cluj își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar.

13.4. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, de către instanțele judecătorești competente.

13.5. Prin participarea la campanie, fiecare participant este de acord cu următoarele:

“Prin selectarea de produse în cadrul campaniei “ Kit de Solidaritate” îmi exprim în mod expres consimţământul privind prelucrarea de către Asociația Artvinium Wine Club, a datelor mele cu caracter personal (nume, prenume, număr telefon, adresă de email) în scopul donării  sumei solicitate, a livrării coletului și exercitării drepturilor conferite de acesta. Pentru mai multe detalii cu privire la modul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal dar şi cu privire la drepturile pe care le aveţi în cadrul unei astfel de prelucrări, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare pe office@artvinium.ro. 

Asociația Artvinium Wine Club, reprezentată de către Micu Ioana Adriana